O Stowarzyszeniu Kupców Ziemi Kościańskiej

SKZK powstało w 1997 roku, jako organizacja zrzeszająca w znacznej swej mierze kościańskich kupców oraz kupców z podkościańskich wiosek i miejscowości, nie jest to jednak środowisko hermetyczne, ponieważ przysłowiowe drzwi do stowarzyszenia są zawsze otwarte dla uczciwych ludzi prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą, dających zatrudnienie choćby tylko dla siebie samych lub dla członków własnych rodzin.
Z samego założenia nie jest to organizacja o charakterze dochodowym, jest organizacją "non profit", to znaczy, że jakiekolwiek zyski wypracowane przez samo stowarzyszenie są przeznaczane na cele statutowe stowarzyszenia oraz przekazywane w formie darowizny lub zapomogi na cele charytatywno-oświatowo-sportowe.

Aktualności

04 kwietnia 2015

Konkurs Najlepszy Sprzedawca Roku 2015

Fotorelacja z konkursu ....

Walne Zebranie Sprawozdawcze SKZK 12 marca 2015

Walne Zebranie Sprawozdawcze SKZK

Szczegóły ....

5 kwietnia 2013

Podziękowania

...

archiwum aktualności
realizacja:Studio Fabryka